duān wǔ
端午 🔈

朝代:唐 (táng)    作者: 文秀 (wén xiù)

节分端午自谁言,万古传闻为屈原。
堪笑楚江空渺渺,不能洗得直臣冤。

仄平平仄仄平平,仄仄平平平仄平。
平仄仄平平仄仄,仄平仄仄仄平平。

jié fēn duān wǔ zì shuí yán , wàn gǔ chuán wén wèi qū yuán 。
kān xiào chǔ jiāng kōng miǎo miǎo , bù néng xǐ dé zhí chén yuān 。

端午节 抒怀

端午

—— 文秀

節分端午自誰言,萬古傳聞爲屈原。
堪笑楚江空渺渺,不能洗得直臣冤。

仄平平仄仄平平,仄仄平平平仄平。
平仄仄平平仄仄,仄平仄仄仄平平。

jié fēn duān wǔ zì shuí yán , wàn gǔ chuán wén wèi qū yuán 。
kān xiào chǔ jiāng kōng miǎo miǎo , bù néng xǐ dé zhí chén yuān 。

  • 收藏
  • 笔记
  • 收藏
  • 做笔记
🐒
译文上移👆 复位🐬 附到原文右边💸 译文下移👇
🔈

译文:
端午节是谁最早说起的呢?千百年来人们都说是为了纪念屈原。
可笑的是楚国的江水那么浩渺,却也无法洗清正直之臣屈原的冤屈。

注释:
①端午:端午节,农历五月初五日。自:自从。 
②屈原(前340—前278):中国最早的浪漫主义诗人、战国时代楚国政治家。名平,字原。因贵妃郑袖、令尹子兰、大夫靳尚等诋毁排挤,被贬黜流放。楚败于秦,郢都失陷后,自沉汨罗江。相传端午节习俗就是源自对屈原的纪念。 
③楚江:楚国境内的江河,此处指汨罗江。 
④直臣:正直之臣,此处指屈原。

总结:
这首诗通过质问和感叹的方式,表达了对屈原忠诚而悲惨命运的同情,以及对历史上冤屈难以洗清的无奈之情。


简析:
端午即农历五月初五日,为民间“一年三节”之一。相传此日为我国第一位伟大诗人屈原投江自尽日,后人伤其冤死,特以粽投江祭祀并划船捞救,遂相沿而成端午节日食粽和龙舟竞渡的风俗。作者这首绝句更提出了一个令人深思的问题:尽管后人百般歌颂、祭祀,像屈原沉江这样的悲剧毕竟发生了,如此冤屈是不能简单地洗刷干净的。这首诗言近意远,言简意深,很有力量。


注:翻译、赏析非标准答案,仅用作辅助理解。

还为您找到 18 首名为《端午》的诗:

本文作者文秀介绍:🔈

文秀,江南僧,居长安,以文章应制,与郑谷善。诗一首。 查看更多>>

文秀的诗:

相关诗词: