chū zhì xíng zài
初至行在 🔈

朝代:宋 (sòng)    作者: 王庭珪 (wáng tíng guī)

望中楼阁入青冥,疑是长安旧帝城。
千里荷花开世界,几年羁旅望神京。
老随丹诏身犹徤,梦入华胥眼尚生。
行尽沙河塘上路,夜深灯火识昇平。

仄平平仄仄平平,平仄平平仄仄平。
平仄平平平仄仄,仄平平仄仄平平。
仄平平仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
仄仄平平平仄仄,仄平平仄仄平平。

wàng zhōng lóu gé rù qīng míng , yí shì cháng ān jiù dì chéng 。
qiān lǐ hé huā kāi shì jiè , jǐ nián jī lǚ wàng shén jīng 。
lǎo suí dān zhào shēn yóu jiàn , mèng rù huá xū yǎn shàng shēng 。
xíng jìn shā hé táng shàng lù , yè shēn dēng huǒ shí shēng píng 。

  • 收藏
  • 笔记
  • 收藏
  • 做笔记
🐒
译文上移👆 复位🐬 附到原文右边💸 译文下移👇
🔈

译文:
望着遥远的楼阁,宛如融入苍穹之中,令人产生错觉似乎是古代长安旧时的帝王之城。
千里之外荷花盛开如世外桃源,多年漂泊在外的人向往着神秘的京都。
岁月虽使老者身体羁绊,但梦中依然感受到了仙境华胥的生动画面。
行走过沙河塘上的路途,深夜里点点灯火见证着国家的昌盛繁荣。
总结:这首古文诗描绘了作者远眺楼阁、怀念长安古城,赞美千里荷花盛开和神京的壮丽景色,同时表达了对神秘华胥仙境的向往,以及对国家昌盛的美好祝愿。

注:翻译、赏析非标准答案,仅用作辅助理解。

本文作者王庭珪介绍:🔈

王庭珪(一○八○~一一七二),字民瞻,自号卢溪真逸(《诚斋集》卷八○《卢溪先生文集序》),吉州安福(今属江西)人。徽宗政和八年(一一一八)进士,调衡州茶陵县丞。宣和末年退居乡里。高宗绍兴十二年(一一四二),胡铨上疏斥秦桧,贬岭南,庭珪独以诗送,後以此於十九除名编管辰州。二十五年,秦桧死,许自便。孝宗隆兴元年(一一六三),召对,改左承奉郎,除国子监主簿。以年老力辞,主管台州崇道观。乾道六年(一一七○),再召见。七年,至阙,除直敷文阁,领祠如故。八年,卒,年九十三。传世有《卢溪集》,此外着述颇多,均已佚。事见《省斋文稿》卷二九《王公行状》、本集卷首《王公墓志铭》。《宋史翼》卷七○有传。 王庭珪诗,... 查看更多>>

王庭珪的诗:

相关诗词:

莱公泉 (lái gōng quán)

朝代:宋    作者: 崔峄

二相南行至道初,记名留咏在精庐。
甘泉不洗天崖恨,留与行人鉴覆车。

仄平平仄仄平平,平仄平平仄仄平。
平仄平平平仄仄,仄平平仄仄平平。
仄平平仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
仄仄平平平仄仄,仄平平仄仄平平。

晚至松门僧舍怀寄李太祝 (wǎn zhì sōng mén sēng shè huái jì lǐ tài zhù)

朝代:宋    作者: 余靖

日暮倦行役,解鞍初息肩。
雾昏临水寺,风劲欲霜天。
蓼浦初闻鴈,人家半在船。
思君正怊怅,黄叶正翩翩。

仄平平仄仄平平,平仄平平仄仄平。
平仄平平平仄仄,仄平平仄仄平平。
仄平平仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
仄仄平平平仄仄,仄平平仄仄平平。

八至 (bā zhì)

朝代:唐    作者: 李冶

至近至远东西,至深至浅清溪。
至高至明日月,至亲至疎夫妻。

仄平平仄仄平平,平仄平平仄仄平。
平仄平平平仄仄,仄平平仄仄平平。
仄平平仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
仄仄平平平仄仄,仄平平仄仄平平。

哲理

宿真如寺 其二 (sù zhēn rú sì qí èr)

朝代:宋    作者: 王十朋

白帝孤城在何许,遥想西风急砧杵。
我行初至渫泉山,御书阁下眠秋雨。

仄平平仄仄平平,平仄平平仄仄平。
平仄平平平仄仄,仄平平仄仄平平。
仄平平仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
仄仄平平平仄仄,仄平平仄仄平平。

(jù)

朝代:唐    作者: 陈至

藻井尚寒龙迹在,红楼初施日光通。

仄平平仄仄平平,平仄平平仄仄平。
平仄平平平仄仄,仄平平仄仄平平。
仄平平仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
仄仄平平平仄仄,仄平平仄仄平平。

动物

至後 (zhì hòu)

朝代:唐    作者: 杜甫

冬至至後日初长,远在劒南思洛阳。
青袍白马有何意,金谷铜驼非故乡。
梅花欲开不自觉,棣蕚一别永相望。
愁极本凭诗遣兴,诗成吟咏转凄凉。

仄平平仄仄平平,平仄平平仄仄平。
平仄平平平仄仄,仄平平仄仄平平。
仄平平仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
仄仄平平平仄仄,仄平平仄仄平平。

至朔同日 (zhì shuò tóng rì)

朝代:宋    作者: 林希逸

至乃阳生节,常居子月中。
计年章在即,是日朔应同。
一叶阶蓂长,飞灰嶰管通。
元来初吉旦,恰是六阴终。
料得云书际,还嗟饩礼隆。
如何太初历,辛巳谩求工。

仄平平仄仄平平,平仄平平仄仄平。
平仄平平平仄仄,仄平平仄仄平平。
仄平平仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
仄仄平平平仄仄,仄平平仄仄平平。

寄柳塘汪叔畊三首 其二 (jì liǔ táng wāng shū gēng sān shǒu qí èr)

朝代:宋    作者: 詹初

久未从君行,出门无可去。
思尔行之善,秉烛坐至曙。

仄平平仄仄平平,平仄平平仄仄平。
平仄平平平仄仄,仄平平仄仄平平。
仄平平仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
仄仄平平平仄仄,仄平平仄仄平平。

初入筠州界高冈铺 (chū rù yún zhōu jiè gāo gāng pù)

朝代:宋    作者: 杨万里

千尺霜松夹道周,国初凉繖至今留。
筠州旧是朝天路,六十年来行信州。

仄平平仄仄平平,平仄平平仄仄平。
平仄平平平仄仄,仄平平仄仄平平。
仄平平仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
仄仄平平平仄仄,仄平平仄仄平平。

七月十一日夜凉风骤至即事书怀三绝句 其二 (qī yuè shí yī rì yè liáng fēng zhòu zhì jí shì shū huái sān jué jù qí èr)

朝代:宋    作者: 傅察

萧萧初觉澹云轻,飒飒如闻转树声。
收拾光辉浑在眼,应知骑省赋初成。

仄平平仄仄平平,平仄平平仄仄平。
平仄平平平仄仄,仄平平仄仄平平。
仄平平仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
仄仄平平平仄仄,仄平平仄仄平平。